„Dezvoltarea firmei BENCOMP SRL”

S.C. BENCOMP S.R.L. cu sediul în municipiul Oradea, Calea Clujului, nr. 58A, județul Bihor, CUI 17402088, J5/684/2005, a derulat incepând cu data de 25.02.2021 proiectului cu titlul: „Dezvoltarea firmei BENCOMP SRL”, cod SMIS 136591, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 6532 / 25.02.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 10.010.766,00 lei, iar asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.856.887,41 lei, din care 3.278.354,30 lei din FEDR și 578.533,11 lei din Bugetul Național.
Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății în Regiunea Vest, judeţul Arad, sat Iermata Neagră, comuna Zerind, FN, CF 302227, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general / Scopul proiectului constă în îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii firmei BENCOMP SRL.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. realizarea inovării de proces și produs la nivel de companie, prin fabricarea unei noi tipologii de produse în domeniul fabricării diverselor produse din lemn - (cod caen rev. 2 - 1629), și anume: peleți/brichete pentru foc, făcute din lemn presat
2. crerea unui nou loc de muncă din categorii defavorizate, conform Grilei ETF.

Rezultatele proiectului sunt:
- 1 investiție inițială (crearea unei noi unități de producție) realizată prin: 1 linie tehnologică de producție și 14 echipamente recepționate și puse în funcțiune, 1 software funcțional, participarea la 1 târg internațional, 3 sisteme de management implementate și certificate și 1 certificare de produs obținută
- 1 nou loc de munca creat din categorii defavorizate, conform Grilei ETF

Data de începere a proiectului: 25.02.2021
Data de finalizare a proiectului: 31.08.2023
Perioada de implementare: 01.01.2020 – 31.08.2023

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea unui loc de muncă pentru 1 persoană din categorii defavorizate.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul firmei sau la tel. 0735.333.832, e-mail proiectbencomp@gmail.com, persoana de contact Bene Cristina Isabela.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020


www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României